Lokale ombudsman voor mensen die vastlopen in de wirwar van lokale regels.

Voor mensen die vast dreigen te lopen in de wirwar van lokale regels, die van het kastje naar de muur worden gestuurd, of die zich onrechtvaardig behandeld voelen door een gemeentelijke instantie of door de woningbouwcorporatie kan het lokale ombudsteam PvdA/Groenlinks/Sociaal Lokaal een steuntje in de rug bieden. “Vaak weten mensen niet goed waar ze met hun vragen of klachten terecht kunnen,” zegt raadslid Esther Grondijs die samen met Bert Schaap en Wim Klaassen het plaatselijke Ombudsteam vormt in de Ronde Venen. ”Wij proberen mensen weer op weg te helpen om zijn/haar vraag of probleem opgelost te krijgen.”

Inmiddels zijn er in het land meer dan 160 PvdA-ombudsteams actief. “Veel mensen kampen met ogenschijnlijk kleine problemen, die voor betrokkenen tot grote ergernissen leiden. Het gaat om zaken die de mensen dagelijks raken.

De hulp van het Ombudsteam is gratis voor inwoners van De Ronde Venen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties, maar signaleert problemen en probeert voor iedereen een antwoord te vinden door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en waar nodig er beweging in te krijgen. Als een probleem om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam het netwerk in: raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Met het beschikbare netwerk wil het Ombudsteam bijdragen aan de oplossing van een probleem. Het team zoekt de problemen uit, geeft informatie of verwijst door naar de juiste persoon of instantie. Wie verstrikt zit in de regels of zich slecht behandeld voelt en er niet uitkomt, of iemand kent die dit overkomt, kan een mail sturen naar het Ombudsteam: ombudsteam@pvdagroenlinks.com. Binnen drie dagen wordt er contact opgenomen.